Класиране при Типстърите

Класирането е подредено спрямо чистата печалба на типстарите за даден период.
Класацията е базирана само на играчи депозирали в зададения период

Tipster Prizes and DetailsLast 6 Months
Играч Прогнози Печалба % на възвращаемост